A projektről

 

A „Gyalogúton” című projekt a TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0045 pályázat keretében, 149.334.633 Ft-os támogatásból valósul meg, 2014. március 1-je és 2015. november 30-a között. A főpályázó Szalánta Község Önkormányzata, annak konzorciumi partnerei pedig a szalántai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány.

Szalánta 1250 fős település, melyet a kisebbségiek közül horvátok és romák is jelentős számban laknak. Az utóbbi csoportból sokan az elmúlt egy-két évtizedben költöztek ide Baranya más falvaiból; a beilleszkedésük még mindig megoldatlan, a hátrányos életkörülményeik idáig kevés figyelmet kaptak. A település németi részében található Zrínyi utca, valamint az eszterágpusztai rész lakóira, romákra, szegregátumban élőkre fókuszál a „Gyalogúton”, amely komplex telep-programként igyekszik elősegíteni azt, hogy a Zrínyi utca és főként Eszterágpuszta valóban természetes részévé váljon Szalántának.

A Szalánta község szegregátumában megvalósuló projekt célja az ott élők társadalmi befogadását segítő szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; közös elhatározás alapján a romák és a többségi társadalom együttélésének megerősítése. Ehhez járulnak hozzá a projekt során a tematikus fejlesztő programok, melyek folyamán a programba bevontakat képzik, mentálisan-szociálisan felkészítik, kulturálisan aktivizálják a settlement típusú szociális munka eszközrendszerével. A projekt lebonyolításában két új – szintén a pályázat keretében kialakított – helyszínre is számíthatnak: Szalánta-Németiben felújítottak egy épületet és megnyitották benne a Csillagházat, Eszterágpusztán pedig egy mobilházat helyeztek el, amely Csillagpontként működik a jövőben.

A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

  • Programba bevont személyek száma: 71 fő
  • Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma: 43 fő
  • Képzésben résztvevők száma: 38 fő
  • Képzést eredményesen elvégzők száma (végzettséget/képzettséget szerző személyek száma): 23 fő
  • Gyakorlati képzést munkahelyi körülmények közt teljesítők száma: 15 fő
  • A program hatására más programba bekapcsolódó személyek száma: 14 fő

 

Minden vélemény számít!